Barnehageekspress på Os

Byråkratiet i Bergen bruker gjerne flere år på å godkjenne nye barnehager, men i Os kommune er det ja og amen etter noen få uker.