Seks barnehager kan rammes av streik

Fra onsdag er det fare for barnehagestreik. Fem barnehager i Bergen og en i Fjell står på listen over barnehagene som først tas ut i streik.