30 rasmillioner til Sogn og Fjordane

Regjeringen vil bevilge de første 20 av 170 millioner kroner til rassikring av Stedjeberget i Sogn og Fjordane over neste års statsbudsjett. Veien mellom Måløy og Raudeberg skal sikres for 10 millioner.