Må legge døde slektninger på is

Mangel på kjølerom ved kirkene i Gulen gjør at pårørende selv må hente is fra fiskeforedlingsindustrien og legge den under kisten.