Hadde Hitler syfilis?

Ved sin død var Adolf Hitler fysisk og psykisk langt på vei ødelagt av syfilis, mener en amerikansk historiker. Teorien er ikke ny, men Deborah Hayden mener å ha funnet hittil ukjente beviser som styrker den.