Stor skepsis til Hilleren terrasse

Over 100 naboer til det planlagte byggefeltet i Hilleren møtte opp da byggherren arrangerte folkemøte på Mathopen i går.