Åpner kollektivfeltene i sentrum for lastebiler

Byrådet vil åpne kollektivfeltene i sentrum for nyttetrafikk.