Kollisjon i Eidsvågstunnelen

Trafikken gikk tregt gjennom Eidsvågstunnelen, etter et biluhell i ettermiddag.