Trener på ubåtkrise i Bergen

Marinen skal gjennomføre den internasjonale ubåtøvelsen «Northern Sun» i fjordene sør for Bergen til uken.