- Jeg kan godt bli bedre

Ordfører Herman Friele er enig i at bystyret bruker for lang tid til å behandle saker. - Skal vi bli flinkere må alle parter bidra, ordføreren inkludert, sier han.