Mindre økning enn beregnet

Trafikkauken over Nordhordlandsbrua i dei tre første månadene i år er mindre enn rekna med. I alt passerte 744.503 køyretøy over brua.