Billegare med fly enn eigen bil

Ein køyretur frå Stavanger til Trondheim vil koste godt over 1100 kroner berre i bompengar og ferjebillettar. Det er dobbelt så dyrt som å reise med fly.