Eidsvåg skole vil ikke ofre seg for andre

Skolebehovsplanen spår ledig kapasitet i ungdomsskolen i sentrale deler av Åsane årene som kommer.