«Rettsløse» i Metadonprosjektet

For tre uker siden klaget Odd Inge på eksklusjonsvedtaket gjennom advokaten sin. Ennå har ikke Metadonprosjektet svart.