Konsekvensene

Dette mener legegruppen er de viktigste konsekvensene av sykehusreformen: