Flyttar til Tysnes mot sin vilje

Torhild Stang (48) føler seg tvangsflytta frå Bergen til eit avsidesliggande småbruk med utedo. Hvis ikkje, krev Tysnes kommune at odelsgarden hennar blir tvangsseld.