Falsk jurist lurte Aetat

I ti år utbetalte Aetat over 800.000 til ein 30 år gammal mann, som hevda han studerte jus. Faktum var at jusstudenten ikkje eingong hadde gyldig artium.