Glede blant rockerne

Rockemillionen kommunen ønsker å dele ut neste år fordeles mellom BRAK, Ole Blues og musikerne. Og kanskje får man en ny festival på beina neste høst.