Smeltedigel på Smelteverksområdet

Odda vil kreva konsesjonskraftmidlar til å utvikla det store området i sentrum som Odda Smelteverk etterlet seg.