Språkteknologi gjenoppstår på Voss

Igjen skal det satses på språkteknologi på Voss. Seks uker etter konkursen i Nordisk språkteknologi starter boet og største kreditor et nytt selskap.