- Sjekk rekninga før du betalar

Forbrukarrådet ber folk kikka spesielt nøye på telefonrekningar frå selskapa Forbrukernett AS og IBS.