Fraråder omkamp om Hardangerbrua

De som nå vil ha omkamp om Hardangerbrua, gjør saken en bjørnetjeneste, mener Lars Sponheim.