Kreditor-kamp om «Sleipner»-oppgjer

Ein Stord-mann ser ut til å gå sigrande ut av ei langvarig juridisk tautrekking om ei overlevandeerstatning etter «Sleipner»-havariet.