"Aktive studenter blir tapere"

Regjeringens premiering av heltidsstudenten vil gjøre det vanskeligere å rekruttere studenter til frivillige verv. Studentmiljøene og skolene blir tapere.