Byråden skeptisk til sprøyterom

Helse- og sosialbyråd Kristin Ravnanger (KrF) likar dårleg planane om sprøyterom for narkomane i Bergen