Får kjøpe tilbake huset

Nils Tomas Koppen har fått tilbud om å kjøpe hus og driftsbygning tilbake for 100.000 kroner.