- Svekket rettsvern for forskere

Fra 1. januar i år kunne universiteter og høyskoler kreve rettighetene til forskernes patenterbare gullegg. Men forskeren har rett til en «rimelig godtgjøring».