Thomsens voldsmann dømt

Thorstein Thomsens voldsmann er i dag dømt til 90 dagers ubetinget fengsel. Thomsen ble slått ned utenfor Banco Rotto høsten 2000. Slaget ødela livet hans.