Maner til pensjonsopprør i Bergen

SV og RV mante til pensjonsopprør da bystyret i dag vedtok å stramme inn 150 millioner i Bergen kommune.