Sogn og Fjordane misser eige NRK-kontor

NRK Sogn og Fjordane skal anten slåast saman med NRK Hordaland eller NRK Møre og Romsdal.