• NY PROST: Svein Arne Theodorsen er ny sokneprest i Stord og prost i Sunnhordland, og såleis sjef for 20 prestar.

Ny prost med fast dirigentgrep

Teologisk konservativ, leiarstrategisk progressiv. Slik trur den nye Sunnhordland-prosten at han blir oppfatta.