Vil ha senter for sportsfiske

Gamle Kaland skole kan bli senter for sportsfiskerne. Bergen Sportsfiskere har søkt kommunen om å få overta bygningen. Området rundt skolen er ønsket som friområde.