600.000 til aldersheim

Øysteseheimen har fått ei gåve på 600.000 kroner frå avlidne Sverre Soldal.