Babyboom i stille grender

Oppfordringa frå ordførar Aksel Kloster ber frukter. Kvinnene i tidlegare fråflyttingsbygder i Kvinnherad tek ansvar og produserer ungar på løpande band.