Milliongave til kraftkommunene

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget gikk i dag enstemmig inn for at kraftkommuner igjen skal få kjøpe kraft til selvkost. Dermed forsvinner utbytteskatten, noe som betyr millioner av kro-ner ekstra til flere vestlandskommuner.