300 i eldrekamp

Oppunder 300 mennesker, de fleste godt voksne, var samlet utenfor Rådhuset i dag for å protestere på kutt som rammer eldreomsorgen.