- Norske dammer er sikre

Mens Jernbanetilsynet advarte mot mangler ved sikkerheten i forkant av Åstaulykken går tilsynsorganet for dammer, NVE, god for sikkerheten ved norske damanlegg.