Fullfører ikke doktorgraden

En av fire studenter fullfører ikke doktorgradsutdanningen. Tilbud om bedre betalt arbeid gjør at mange slutter.