Analyserer Midtausten frå Evanger

Habib Azayyadi (51) er sikker på at USA vil gå til åtak på Irak, byta ut Saddam Hussein, og gjerne skilja ut ein kurdisk stat.