Lønnsomme helsetjenester

Samfunnet sparte i fjor 59 millioner kroner i sykepenger på å kjøpe helsetjenester ved offentlige sykehus eller private klinikker.