Kom til rette etter 25 år

Skur 11 på Bryggen skal restaureres og forhåpentlig være klart til sommeren. «Alle» trodde toppen av de gamle granittsøylene havnet i bosset da de ble fjernet på 1970-tallet – helt til de dukket opp i en hage i Alvøen.