Glemmer vernet av strandsonen

Fylkesmannen mener forslaget til kommunedelplan er en plan for boligbygging, ikke for vern av strandsonen, slik loven foreskriver.