Helomvending av trygdekontoret

Sykepleier Gerd Karin Tvedt fikk alvorlig allergi av jobben, men ble nektet uføretrygd. Nå har trygdekontoret snudd.