Brannstasjonen reddet

Ingen av partiene i bystyret vil gå inn for å legge ned Arna brannstasjon slik byrådet har foreslått.