5004 føtter gikk fjelltur

Tredje høyeste deltakerantall i 7-Fjellsturens 48 årige historie kunne Bergen Turlag tilfreds slå fast i går. 2502 gikk årets tur.