Dømt og frifunnet for konemishandling

Avgjort med fire mot tre stemmer i lagmannsretten. — En åpenbart riktig dom, sier forsvareren.