• BRO, BRO BRILLE: Slik kan den nye broen mellom Sotra (nærmest) og Bergen bli hvis Statens vegvesen får viljen sin. Den nye broen og veianlegget ses til høyre, mens den gamle broen til venstre er tenkt avsatt til kollektivtrafikk. ILLUSTRASJON: ARKIV

Ny krangel om broen

I februar er det D-dag for Sotrasambandet. Men fortsatt er kommunene på begge sider uenige om viktige punkter.