Moped påkjørt ved Haukeland

Påkjørt bakfra ved fotgjengerfelt.