Slått ned i sentrum

Person ble liggende på bakken etter slag.