Slik kan nye Akvariet bli på Dokken

Pingviner på taket og et forskningsskip fortøyd like ved. Slik ser arkitektene for seg nye Akvariet, dersom det flyttes til Dokken.

IKKE SIGNALBYGG: Arkitekt Fredrik Barth mener det nye akvariet ikke trenger å være et signalbygg, men at det skal skape et «signalbyrom» på Dokken. Her er det lagt opp til vannlek og rompetrolljakt for barn.

– Dette er en utrolig spennende skisse, og ville absolutt være en drøm å få kunne realisert for Akvariet i Bergen, sier Geir Olav Melingen, direktør for Akvariet i Bergen i en pressemelding.

Visjonene blir presentert på en seminar torsdag, der Asplan Viak, MAD arkitektur, OBOS og EGD Property skal beskrive sine planer for Dokken og den marine klyngen i Bergen.

Statsbygg har tidligere laget en utredning om fordelene ved å samle alle de marine aktørene, som Havforskningsinstituttet, i en klynge. I den står også omtalt fordelene ved at Akvariet i Bergen flytter med.

Kampen om hvor den marine klyngen skal ligge, pågår fortsatt. Marineholmen er et alternativ. Laksevåg har meldt seg på. Og Dokken et annet.

Les også

Kan åpne dørene for havforskere om tre år

Må ha nytt vannrenseanlegg

Akvariet ligger i dag ved siden av Havforskningsinstituttet og deler blant annet vannrenseanlegg. Slike anlegg koster flere hundre millioner kroner. Når Havforskningsinstituttet flytter, må det uansett lages et nytt vannrenseanlegg. Samtidig har Akvariet signalisert at dagens anlegg neppe vil vare mer enn 10–15 år til.

Les også

I verste fall mister Bergen Akvariet

– Kan vi lokalisere Marin Klynge og Akvariet på Dokken vil dette kunne være en motor på lik linje med Operaen i Bjørvika for utviklingen av fremtidens Bergen, sier Tor Fredrik Müller, administrerende direktør i EGD Property.

Han får følge av Jorunn Nerheim, regiondirektør i OBOS:

– Dersom kommune, private aktører og staten går sammen, er dette ikke bare gjennomførbart, men vil også kunne skape ny attraksjon og identitet i byen, sier hun.

Begge understreker at de ikke har noen eierinteresser på Dokken. Det området er nemlig havneeiendom, som skal fordeles mellom havnevesenet og Bergen kommune. Byrådet har gjort et prinsippvedtak om at godshavnen skal flyttes, og da vil det bli mye ledig areal der.

PINGVINER PÅ TAKET: Det nye akvarietaket vil bli et uteområde med pingvindam. Arkitektene seg for seg at akvariet skal ligge like ved marine bedrifter og forskningsmiljøer.

Ikke et signalbygg

Arkitektene har tegnet et relativt beskjedent bygg, sammenlignet med de mange «signalbyggene» som har blitt lansert de siste årene.

– Vi må gå bort fra å tenke byutvikling som seriekoplet arkitektur. I stedet for å jage etter «signalbygg» tror jeg vi skal tørre å diskutere «signalbyrom» og «signalinnhold». La funksjonene og livet inne og mellom byggene bli det vi viser frem.», sier Fredrik Barth, sivilarkitekt og fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak.

Han sier at de ønsker å ha åpne førsteetasjer for å lage god by, og et plassrom som er formet ut fra barns premisser, med vannlek, rompetrolljakt, og innsyn til akvariet. Ellers ser de for seg at forskningsskipet «G.O. Sars» skal være fortøyd like ved, visningsarealer for oppdrett, restaurant med fasade ut mot plassen, åpent forskningssenter for barn, akvariepark på taket og mye mer.

– En slik utforming ville brakt noe unikt til Bergen og gjort at vi igjen ville hatt et akvarium som omverden ville se opp til, sier Geir Olav Melingen, direktør for Akvariet i Bergen.